Home Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare

Teritoriul parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “CernaOltet”, ce cuprinde optsprezece unitati administrativ teritoriale din judetul Valcea, nu a facut parte in perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Actiune Locala, si, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordarii LEADER pentru dezvoltarea comunitatii. Situatia actuala a teritoriului reflecta o capacitate de dezvoltare insuficient fructificata la nivel local, ce nu raspunde nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati. Exista o nevoie accentuata ca actorii locali sa fie mai bine informati si incurajati in legatura cu oportunitatea de a se implica intr-o mare masura in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale.

Dezvoltare strategii ASOCIATIA GAL “CERNA-OLTET”

Dezvoltare strategii ASOCIATIA GAL “CERNA-OLTET”

Dezvoltarea comunitatilor este un proces pe termen lung, care presupune, in mod normal, atat resurse financiare, cat si parteneriate locale durabile, abordarea LEADER putand reprezenta solutia pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesara mobilizarea tuturor partilor interesate (autoritati locale, organizatii si reprezentanti ai societatii civile) si, implicit, formarea unui parteneriat solid intre acestea. Rolul parteneriatului este foarte important in expunerea principalelor provocari de la nivel local, stabilirea prioritatilor, identificarea solutiilor de dezvoltare si aplicarea de masuri si a unei strategii integrate ce va incuraja promovarea de jos in sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare, avand ca punct de plecare nevoile si potentialul endogen, identificate la nivel local.

Strategia parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “CernaOltet” a fost conceputa in sensul valorificarii punctelor forte sau „atuurilor” sociale, de mediu si economice ale comunitatii, vizand o abordare integrata si punand in prim plan actiunile de valorificare a resurselor locale si de promovare a specificitatii locale, combinand solutii pentru problemele existente la nivelul comunitatilor locate reflectate in actiuni specifice acestor nevoi.

Dezvoltare strategii ASOCIATIA GAL “CERNA-OLTET”

Procesul de elaborare a strategiei in cadrul caruia Asociatia a beneficiat de sprijinul pregatitor oferit in cadrul Sub-Masurii 19.1 a oferit posibilitatea actorilor locali de a interactiona, de a se informa si de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei comunitati. Intalnirile de animare si de consultare desfasurate au contribuit, nu doar la cresterea capacitatii de colaborare de la nivel local, ci si la realizarea unei analize corecte a situatiei teritoriului, aceasta reprezentand una din premisele elaborarii unei strategii de dezvoltare locala coerente.

Obiectivul principal asumat de catre GAL Cerna-Oltet vizeaza dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta sociala, conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale, dezvoltarea turistica a zonei, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lant!uri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor nonagricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc. Teritoriul reprezentat de catre Asociatia GAL “Cerna- Oltet” detine avantaje ce pot fi valorificate pentru a forma un parteneriat solid si a transforma unitar aceste comunitati in baza unei strategii inovative si integrate, proiectata in functie de realitatile contextului local prin adaptarea deciziilor la nevoile variate ale zonei. GAL Cerna-Oltet isi exprima intentia de a dezvolta actiuni de cooperare. Proiectul de cooperare va fi finantat prin masura 19.3 si va contribui la obiectivele SDL prin identificarea si utilizarea de metode pentru a extinde experientele locale pentru imbunatatirea strategiei locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face schimb de experienta si de a invata din experienta altor regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijini inovatia, pentru dobandire de competente si imbunatatirea lor.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala;