COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B

Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie creare, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct existenta si dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. Pentru ca teritoriul GAL Cerna-Oltet sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii necesare comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza.
Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din teritoriul GAL Cerna-Oltet reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune combinarea activitatilor si operatiunilor intr-o masura care va permite comunitatilor locale sa rezolve intr-un cadru integrat problemele si nevoile locale.

Documente utile Sesiunea nr 1/2023 :

Ghidul solicitantului  (21.07.2023)
Anexa_1: Cerere de finantare M3_6B Comunitate atractiva (21.07.2023)
Anexa_2: Studiul de Fezabilitate (21.07.2023)
Anexa_3: Memoriu Justificativ (21.07.2023)
Anexa_4: Recomandari analiza cost-beneficiu (21.07.2023)
Anexa_5: Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011_Tabelul nr.3-2 (21.07.2023)
Anexa_6: Fisa Masurii M3_6B Comunitate atractiva (21.07.2023)
Anexa_7: Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect (21.07.2023)
Anexa_8: Model declaratie propria raspundere (21.07.2023)
Anexa_9: Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare (21.07.2023)
Anexa_10: Fisa de verificare a conformitatii proiectului M 3_6B (21.07.2023)
Anexa_11: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M 3_6B (21.07.2023)
Anexa_12: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3 _6B (21.07.2023)
Anexa_13: Fisa de verificare pe teren M3_6B (21.07.2023)
Anexa_14: Procedura evaluare si selectie a proiectelor (21.07.2023)
Anexa_15: Declaratie informare perioada de executie (21.07.2023)
Anexa_16: Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis (21.07.2023)
Anexa_17: Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate (21.07.2023)

Documente utile Sesiunea nr 1/2022 Varianta finala :

Ghidul solicitantului  (14.10.2022)
Anexa_1: Cerere de finantare M3_6B Comunitate atractiva (14.10.2022)
Anexa_2: Studiul de Fezabilitate (14.10.2022)
Anexa_3: Memoriu Justificativ (14.10.2022)
Anexa_4: Recomandari analiza cost-beneficiu (14.10.2022)
Anexa_5: Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011_Tabelul nr.3-2 (14.10.2022)
Anexa_6: Fisa Masurii M3_6B Comunitate atractiva (14.10.2022)
Anexa_7: Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect (14.10.2022)
Anexa_8: Model declaratie propria raspundere (14.10.2022)
Anexa_9: Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare (14.10.2022)
Anexa_10: Fisa de verificare a conformitatii proiectului M 3_6B (14.10.2022)
Anexa_11: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M 3_6B (14.10.2022)
Anexa_12: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3 _6B (14.10.2022)
Anexa_13: Fisa de verificare pe teren M3_6B (14.10.2022)
Anexa_14: Procedura evaluare si selectie a proiectelor (14.10.2022)
Anexa_15: Declaratie informare perioada de executie (14.10.2022)
Anexa_16: Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis (14.10.2022)
Anexa_17: Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate (14.10.2022)

Documente utile Sesiunea nr 1/2022 Varianta consultativa:

Ghidul solicitantului si anexe- varianta consultativa 2022 -(19.09.2022)

Documente utile Sesiunea nr 1/2017:

Ghidul solicitantului
Anexa_1: Cerere de finantare M3_6B Comunitate atractiva (12.09.2017)
Anexa_2: Studiul de Fezabilitate (12.09.2017)
Anexa_3: Memoriu Justificativ (12.09.2017)
Anexa_4: Recomandari analiza cost-beneficiu (12.09.2017)
Anexa_5: Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011_Tabelul nr.3-2 (12.09.2017)
Anexa_6: Fisa Masurii M3_6B Comunitate atractiva (12.09.2017)
Anexa_7: Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect (12.09.2017)
Anexa_8: Model declaratie propria raspundere (12.09.2017)
Anexa_9: Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare (12.09.2017)
Anexa_10: Fisa de verificare a conformitatii proiectului M 3_6B (12.09.2017)
Anexa_11: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M 3_6B (12.09.2017)
Anexa_12: Fisa de verificare pe teren M3_6B (12.09.2017)
Anexa_13: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3 _6B (12.09.2017)
Anexa_14: Procedura evaluare si selectie a proiectelor (12.09.2017)
Erata Nr. 1