AGRO SUPORT – M1/2A

Masura “AGRO SUPORT” ofera sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu dimensiuni incadrate conform definitiei fermelor mici din Capitolul 8.1 din PNDR si care sunt infiintate cu cel putin 12 luni inainte de data depunerii planului de afaceri. Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata. Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL Cerna-Oltet este caracterizat de numeroase exploatatii de dimensiuni reduse si implicit slab dezvoltate din punct de vedere economic, cu o productivitate scazuta, care au nevoie de sprijin financiar pentru a putea supravietui si a se dezvolta corespunzator. Fiind situate intro zona cu potential agro-zootehnic destul de mare, aceste exploatatii au capacitatea de a se dezvolta din punct de vedere agricol si a patrunde pe piata, daca ar fi sprijinite. Majoritatea exploatatiilor agricole sunt mixte si fara personalitate juridica, cu o productivitatea agricola redusa si cu un nivel scazut de spirit antreprenorial, cu acces limitat la capital, orientate in cea mai mare parte catre autoconsum. Prin urmare, prin prezenta masura, GAL sprijina fermierii mici prin acordarea unui ajutor financiar forfetar si oficializarea acestora in piata ca fermieri autorizati si competitivi, devenind intreprinderi agricole viabile, precum si prin incurajarea capacitatii de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Documente utile Sesiunea nr 1 /2019:

Ghidul solicitantului (15.05.2019)
Anexa_1: Cererea de finantare M1_2A Agro Suport (15.05.2019)
Anexa_2: Planul_de_afaceri (15.05.2019)
Anexa_3: Fisa_masurii_ M 1_2A Agro Suport (15.05.2019)
Anexa_4: Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018) (15.05.2019)
Anexa_5: Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate (15.05.2019)
Anexa_6: Areale_STP (15.05.2019)
Anexa_7: Ordin_nr._397-2003 (15.05.2019)
Anexa_8: Ordin_247-2012 (15.05.2019)
Anexa_9: Codul_bunelor_practici_agricole (15.05.2019)
Anexa_10: Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie (15.05.2019)
Anexa_11: Studiu potential (15.05.2019)
Anexa_11_A: Potential productie vegetala (15.05.2019)
Anexa_11_B: Potential productie zootehnica (15.05.2019)
Anexa_12: Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie (15.05.2019)
Anexa_13: Model_declaratie_propria_raspundere_raportare_plati catre_GAL VARIANTA FINALA (15.05.2019)
Anexa_14: Instructiuni_evitare_conditii_artif (15.05.2019)
Anexa_15: Lista_UAT_din_zonele_normale (15.05.2019)
Anexa_16: Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative VARIANTA FINALA (15.05.2019)
Anexa_17: Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica (15.05.2019)
Anexa_18: Fisa de verificare a conformitatii proiectului (15.05.2019)
Anexa_19: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului (15.05.2019)
Anexa_20: Fisa de verificare a criteriilor de selectie (15.05.2019)
Anexa_21: Fisa de verificare pe teren (15.05.2019)
Anexa_22: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor (15.05.2019)
Anexa_23: Declaratie-informare perioada de executie (15.05.2019)

Documente utile:

Ghidul solicitantului
Anexa_1: Cererea de finantare M1_2A Agro Suport VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_2: Planul_de_afaceri_ VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_3: Fisa_masurii_ M 1_2A Agro Suport (01.08.2018)
Anexa_4: Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018) (01.08.2018)
Anexa_5: Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_6: Areale_STP (01.08.2018)
Anexa_7: Ordin_nr._397-2003 (01.08.2018)
Anexa_8: Ordin_247-2012 (01.08.2018)
Anexa_9: Codul_bunelor_practici_agricole (01.08.2018)
Anexa_10: Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie (01.08.2018)
Anexa_11: Studiu potential (01.08.2018)
Anexa_11_A: Potential productie vegetala (01.08.2018)
Anexa_11_B: Potential productie zootehnica (01.08.2018)
Anexa_12: Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_13: Model_declaratie_propria_raspundere_raportare_plati catre_GAL VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_14: Instructiuni_evitare_conditii_artif VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_15: Lista_UAT_din_zonele_normale (01.08.2018)
Anexa_16: Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_17: Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_18: Fisa de verificare a conformitatii proiectului VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_19: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_20: Fisa de verificare a criteriilor de selectie VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_21: Fisa de verificare pe teren VARIANTA FINALA (01.08.2018)
Anexa_22: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor VARIANTA FINALA (01.08.2018)