Home Despre noi

Despre noi

Asociatia Grup de Actiune Locala Cerna- Oltet este un parteneriat public privat incheiat intre 83 membri: 18 reprezentanti ai administratiei publice locale, 59 parteneri privati si 6 reprezentanti ai societatii civile din teritoriul a 18 localitati din judetul Valcea.

Teritoriul Asociatiei Grup de Actiune Locala Cerna-Oltet cuprinde urmatoarele localitati: orasul Berbesti, comunele: Cernisoara, Copaceni, Fartatesti, Glavile, Ladesti, Lapusata, Livezi, Mateesti, Pesceana, Popesti, Roesti, Rosiile, Stanesti, Scundu, Sinesti, Tetoiu si Zatreni, niciuna dintre aceste localitati nefacand parte in perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Actiune Locala.

Asociatia Grup de Actiune Locala Cerna- Oltet a fost infiintata in 8 August 2014 fiind inscrisa sub nr. 6 din 08.08.2014 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Horezu, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 147 in 21.09.2016.

In baza autorizatiei de functionare nr. 147 in 21.09.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia Grup de Actiune Locala Cerna- Oltet poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

In data de 09 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala Cerna- Oltet a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 2.519.835,31 euro.

Situatia actuala a teritoriului reflecta o capacitate de dezvoltare insuficient fructificata la nivel local, ce nu raspunde nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati.

Strategia parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Cerna-Oltet” a fost conceputa in sensul valorificarii punctelor forte sau „atuurilor” sociale, de mediu si economice ale comunitatii, vizand o abordare integrata si punand in prim plan actiunile de valorificare a resurselor locale si de promovare a specificitatii locale, combinand solutii pentru problemele existente la nivelul comunitatilor locate reflectate in actiuni specifice acestor nevoi.

Asociatia Grup de Actiune Locala Cerna- Oltet va finanta microproiecte locale care sa contribuie la dezvoltarea durabila a teritoriului prin intermediul masurilor incluse in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

Autorizatia de functionare