IMPLICA-TE IN COMUNITATE! – M4/6B

Aceasta masura vizeaza reducerea saraciei si combaterea excluziunii sociale in comunitatile dezavantajate din teritoriul GAL prin sustinerea de investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale. Infrastructura sociala actuala din teritoriul GAL nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de trai in zona. In afara de insuficienta infrastructurii si a serviciilor de baza, populatia din teritoriul GAL se confrunta si cu obstacole financiare de accesare a putinelor servicii disponibile, si cu calitatea slaba a acestora. Aceste probleme pot fi rezolvate prin programe directionate pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice.
Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii sociale conform legislatiei in vigoare avandu-se in vedere combaterea oricarei forme de segregare. Pentru diminuarea discrepantelor existente intre mediul urban si rural care determina un impact negativ si inechitate privind oportunitatile de dezvoltare se impune necesitatea continuarii efortului de a sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale, in vederea facilitarii accesului la servicii sociale. Pentru asigurarea sustenabilitatii investitiei, beneficiarul acestei masuri va face uz de surse de finantare proprii sau va accesa alte surse de finantare, precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020, prin obiectivul specific 5.2. Apelul pentru proiectele de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate.

Documente utile:

Ghidul solicitantului – varianta modificata (21.09.2018)
Ghidul solicitantului
Anexa_1: Cererea de finantare M4_6B – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_2: Studiul de Fezabilitate – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_3: Memoriu_Justificativ – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_4: Recomandari_analiza_cost-beneficiu – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_5: Fisa_ masurii – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_6: Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_7: Model_declaratie_propria_raspundere_ raportare plati catre GAL – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_8: Model_declaratie_propria_raspundere privind asigurarea sustenabilitatii investitiei prin accesarea altor surse de finantare – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_9: Fisa de verificare a conformitatii proiectului M4_6B – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_10: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4_6B – VARIANTA MODIFICATA (21.09.2018)
Anexa_10: Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4_6B – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_11: Fisa de verificare a criteriilor de selectie M4_6B – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_12: Fisa de verificare pe teren M4_6B – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_13: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_14: Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate -VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Anexa_15: Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) – VARIANTA FINALA (21.09.2018)
Erata nr 1 (21.09.2018)
Clarificare conditie de eligibilitate – VARIANTA FINALA