COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B

Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie creare, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct existenta si dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. Pentru ca teritoriul GAL Cerna-Oltet sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii necesare comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza.
Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din teritoriul GAL Cerna-Oltet reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune combinarea activitatilor si operatiunilor intr-o masura care va permite comunitatilor locale sa rezolve intr-un cadru integrat problemele si nevoile locale.