ANTREPRENOR RURAL – M2/6A

Aceasta masura incurajeaza in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de microintreprinderi si intreprinderi mici in teritoriul GAL, in vederea unei dezvoltari economice multidirectionale, a crearii de locuri de munca, vizand reducerea saraciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei. Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spatiul GAL prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitati neagricole pentru prima data (start-up in baza unui plan de afaceri), a celor care desfasoara deja activitati neagricole si doresc dezvoltarea intreprinderilor existente sau a fermierilor de mici dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc sa isi diversifice activitatea desfasurata catre alte sectoare economice. Masura va contribui la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca existent, la diversificarea economiei rurale, la incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti ale zonei, la cresterea veniturilor populatiei rurale si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si la combaterea excluderii sociale.